صفحه اصلی / اخبار / برگزاري آزمون تعيين سطح ماموران مالياتي

برگزاري آزمون تعيين سطح ماموران مالياتي

آزمون تعيين سطح مأموران مالياتي سال ۱۳۹۵ با حضور حداکثري پرسنل امورمالياتي استان اصفهان در رشته هاي شغلي معاون مديرکل، هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، رئيس اداره، روساي گروه مالياتي، کارشناسان و کارشناسان ارشد مالياتي در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان برگزار شد.

در اين آزمون شرکت کنندگان در دو بخش عمومي و تخصصي در مدت زمان ۱۸۰ دقيقه به سوالات پاسخ گفتند. شايان ذکر است پس از اتمام اين آزمون ، آزمون تعيين سطح زبان انگليسي نيز برگزار گرديد.