صفحه اصلی / اخبار / برگزاری سومین همایش هم اندیشی روابط عمومی های ادارات امورمالیاتی

برگزاری سومین همایش هم اندیشی روابط عمومی های ادارات امورمالیاتی

بعدی قبلی
4
بعدی قبلی

همزمان با فرارسیدن ایام ارائه اظهارنامه های مالیاتی توسط صاحبان محترم مشاغل ودرراستای برنامه ریزی لازم جهت فعالیت درعرصه اطلاع رسانی وفرهنگسازی مالیاتی برگزار شد

دراین جلسه که با حضور مسئولین روابط عمومی ادارات امورمالیاتی برگزار شد آقای دکتر تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به جایگاه روابط عمومی درسازمان امورمالیاتی کشور وبیان داشتند سازمان امورمالیاتی کشور سازمانی مردمی است میزان گرایش وگریز مردم به سازمان امورمالیاتی به عملکرد روابط عمومی ها بستگی دارد رئیس کل سازمان مالیاتی کشور همچنین بیان داشتند : با توجه به رويکرد سازمان در خصوص تعامل با مردم و مودي مداري، روابط عمومي هاي سازمان با تکيه بر تمامي ظرفيت هاي موجود، تعامل سازنده و حداکثري با مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور روز چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ماه، در همايش مسئولين روابط عمومي ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور خاطر نشان کرد: اعتمادآفريني درجامعه، مودي مداري و رعايت حقوق شهروندان که درنهايت منجر به ايجاد فضاي مساعد و آرام اقتصادي و اجتماعي در جامعه خواهد شد، از جمله رويکردهاي مهم نظام مالياتي است که روابط عمومي ها با اجراي برنامه هاي موثر در اين زمينه، مي توانند بدان جامه عمل بپوشانند.

وي با اشاره به اينکه روابط عمومي چشم بينا و قلب تپنده سازمان است، گفت: روابط عمومي ها به عنوان پل ارتباطي درون و برون سازمان، نقش هاي حياتي و کارکردهاي مهمي را ايفا مي کنند. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تصريح کرد: کار روابط عمومي از جنس کار مديريت است و سازماني که نقش خود را به خوبي ايفا مي کند، حتما از يک روابط عمومي پويا و بالنده برخوردار است وي با بيان اينکه روابط عمومي بايد مرتب افکار عمومي را رصد کند و بر آن تاثير بگذارد، گفت: روابط عمومي ها با تهيه اخبار و اطلاعات، اطلاع رساني بهنگام و موثر، تبليغات سازنده و اثربخش و برقراري تعامل و ارتباط دوسويه با مجموعه مخاطبان سازمان، کمک شايان توجهي به ارتقاي جايگاه سازمان در نزد افکار عمومي و جلب مشارکت شهروندان مي کنند.
تقوي نژاد، با تاکيد بر شأن والا و منزلت همکاران سازمان تصريح کرد: قاطبه همکاران سازمان، نيروهايي سالم، پاکدست و تلاشگر هستند و روابط عمومي ها با روشنگري در اين زمينه، مي بايد در جهت اعتبار سازي براي سازمان گام بردارند.

وي اضافه کرد: لازمه ايجاد وجهه مثبت از نظام مالياتي در جامعه، داشتن يک روابط عمومي پويا و کارآمد است که با حساسيت، حيثيت و اعتبار سازمان را در نزد افکار عمومي ارتقا بخشد.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اظهار داشت: يک روابط عمومي پويا و بالنده مي تواند به درستي روشنگري و هدايت گري کند و با خدمات درستي که به مردم ارايه مي دهد، شهروندان را با نظام مالياتي همراه و همدل کند.وي همچنين ارتقاي فرهنگ مالياتي را ضرورتي اجتناب ناپذير براي تقويت رابطه ميان نظام مالياتي و مردم عنوان کرد و گفت: اطلاع رساني موثر و بهنگام و آگاه سازي موديان مالياتي نسبت به تکاليف و حقوقشان، مي تواند به ايجاد اعتماد و همدلي در شهروندان کمک کند

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با ذکر اين مطلب که نظام مالياتي امروز به دنبال آن است که صادقانه، شفاف و واقع بينانه با مردم تعامل کند، گفت: روابط عمومي هاي سازمان مي بايد از تمامي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي براي تقويت مناسبات با مردم بهره برده و هنر مردم داري را در سازمان نهادينه کنند شایان ذکراست دراین جلسه از زحمات روابط عمومی امورمالیاتی استان اصفهان تقدیر شد