صفحه اصلی / اخبار / جلسه بررسي مباحث مالياتي استان با حضور دكتر تقوي نژاد رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور و مسئولين مالياتي استان و فعالان اقتصادي در محل استانداري اصفهان برگزارشد

جلسه بررسي مباحث مالياتي استان با حضور دكتر تقوي نژاد رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور و مسئولين مالياتي استان و فعالان اقتصادي در محل استانداري اصفهان برگزارشد

در اين جلسه که با حضور رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، مسئولين مالياتي استان و فعالان اقتصادي برگزار شد، دکتر تقوي نژاد رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به جهت گيريهاي جديد سازمان مالياتي بيان نمودند: جهت گيري سازمان مالياتي عدالت در وصول و عدالت در هزينه هاست. مي بايست درک مشترک بين موديان و ماموران مالياتي بوجود آيد و شرايط اقتصادي در نظر گرفته شود. ايشان افزودند: با توجه به اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين اجراي طرح جامع مالياتي اکثر اظهارنامه هاي مالياتي مورد قبول قرار مي گيرد. آقاي تقوي نژاد با تاکيد بر اهميت اعطاي اختيارات قانوني به استانها گفتند: در بخش گردشگري، بورس، بخش هاي فرهنگي حمايت هاي متعددي در قانون مالياتها وجود دارد و در مرحله عمل سعي بر تسهيل قانون است. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با مهم برشمردن اعتماد موديان مالياتي در کاهش سطح رسيدگي ادامه دادند: جهت گيري سازمان مالياتي بر اين است که با آموزشهايي که داده مي شود بلاخص در زمينه ماليات بر ارزش افزوده مردم نسبت به حقوق خود آگاهي پيدا کنند و در نتيجه ماليات مطابق بامقررات  بپردازند. آقاي تقوي نژاد ضمن تشکر از اداره کل امورمالياتي استان اصفهان  در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد ارزش افزوده بيان داشتند: طرح ادغام منابع مختلف مالياتي با ماليات بر ارزش افزوده در استان  اصفهان داراي اهميت است که اين امر باعث شده برخورد واحدي با مودي مالياتي شود و يک مامور مالياتي وظيفه رسيدگي به يک پرونده را داشته باشد. ايشان با اشاره به طرح جامع مالياتي بعنوان بزرگترين طرح اقتصادي کشور در ۲۰ سال اخير و مزاياي اين طرح اظهار نمودند: با اجراي طرح جامع ماليات حقه پرداخت مي شود، از فرار مالياتي جلوگيري مي شود، ارائه اظهارنامه، پرداخت و اعتراض بصورت الکترونيکي انجام مي شود. رييس کل سازمان مالياتي کشور با ابراز خرسندي از اينکه تمام منابع مالياتي در استان اصفهان و در شهرستان دهاقان در حال اجرا مي باشد و تا پايان مهرماه در سه استان اصفهان، کرمانشاه و جنوب تهران و تا پايان سال نيز در سراسر کشور اجرايي ميشود بيان کردند: همکاري خوبي از استان اصفهان در خصوص کمک به نظام اقتصادي و مالي کشور انجام شده است