صفحه اصلی / اخبار / حضور رئيس کل سازمان امور مالياتي بر سرمزار شهيدان همکار اداره کل امورمالياتي استان اصفهان

حضور رئيس کل سازمان امور مالياتي بر سرمزار شهيدان همکار اداره کل امورمالياتي استان اصفهان

دکتر تقوي نژاد رئيس کل  محترم سازمان امورمالياتي کشور وهيات همراه پس از حضور در گلستان شهداء اصفهان بر سر مزار شهداء اداره کل امورمالياتي استان اصفهان حضور يافتند و با آرمانهاي مقدس حضرت امام (ره) وشهداء تجديد ميثاق نمودند  شايان ذکر است شهيد سيد خداد احمدي ،شهيد سيد عباس برهمت ،شهيد عباس موحديان عطار وشهيد مرتضي فرشيد مقدس وشهيد اکبر قاسمي کوهستاني از جمله شهداي اداره کل امورمالياتي استان اصفهان هستند که در گلستان شهداء اصفهان آرميده اند