صفحه اصلی / اخبار / دکتر طيب نيا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي : اصفهان شهر شجاعت، مردانگي، صنعت و هنر و افتخار ملت ايران است و اميد است

دکتر طيب نيا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي : اصفهان شهر شجاعت، مردانگي، صنعت و هنر و افتخار ملت ايران است و اميد است

وزير امور اقتصاد و دارايي  به اتفاق رئيس کل  سازمان امورمالياتي کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي که در محل اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد  شرکت نمودند ايشان  حل و فصل مشکلات اقتصادي را مستلزم آسيب شناسي ، ريشه يابي مشکلات و ارائه راه حل براي رفع مشکلات عنوان کردند. دکتر طيب نيا بيان داشتند  : بخش خصوصي امروز بخشي آگاه و هوشيار است و مبنا بر اين است که در جريان تصميم گيريها از نظرات بخش خصوصي استفاده کرده و انتظار داريم بخش خصوصي نيز ما را همراهي کند. دکتر طيب نيا شرايط فعلي را شرايط خطير تاريخي عنوان نموده و گفتند: متاسفانه افزايش قيمت نفت يکي از مباحثي است که ما نتوانستيم از آن به درستي استفاده کنيم و موجب تشديد عدم تعادل ها و افزايش وابستگي دولت به نفت، افزايش رشد واردات و کاهش توليد و تغيير مصرف شد و در اين شرايط تحريم هاي گسترده اي نيز تحميل گرديد، مجموعه اين عوامل باعث کاهش ۲۰ درصدي درآمد ملي شده و از سوي ديگر با وجود تورم شديد فشار شديدي بر طبقات ضعيف و متوسط جامعه وارد شد. ايشان افزودند: تورم با آثاري که در بازارهاي داخلي ايجاد کرد زمينه را براي کاهش سرمايه گذاري بوجود آورده و اين شرايط با بحران منطقه همراه شده و زمينه براي کاهش صادرات ايران نيز فراهم شد و در تداوم اين موضوع با کاهش شديد قيمت نفت نيز مواجه گشتيم. آقاي طيب نيا گفتند: بررسي ها نشان مي دهد کاهش قيمت نفت بر رکود تورمي تاثير مي گذارد. ايشان با تاکيد بر حل مشکلات از طريق بخش خصوصي، يکي از راههاي تامين درآمد دولت به صورت منطقي را درآمدهاي مالياتي دانسته و بيان کردند: کم زيان ترين و دولت درآمدهاي مالياتي است. دولت ها حدود ۹۰ درصد درآمد خود را از طريق ماليا تامين مي کنند.وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه سخنان خود با تاکيد بر وصول آگاهانه و عادلانه ماليات و لزوم شفافيت اقتصادي براي تحقق اين امر گفتند: وصول ماليات بايد عادلانه وبر اساس اطلاعات و منصفانه باشد، ميزان فرار مالياتي در اقتصاد ايران بسيار گسترده است و با توجه به اينکه دولت بايد تامين هزينه هاي مالي خود را از از محل ماليات انجام دهد شفافيت اقتصادي داراي اهميت است. آقاي طيب نيا در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به طراحي، پياده سازي و اجراي طرح جامع مالياتي در کشور بيان کردند: در طرح جامع مالياتي هدف اين است که فشار مالياتي از بخش توليدي و موديان خوش حساب برداشته شود و به بخش هايي که ماليات پرداخت نمي کنند انتقال يابد. وزير اقتصاد و دارايي با اعلام خبر راه اندازي بانک جامع اطلاعاتي در سازمان مالياتي کشور عنوان کردند: درآمدها و هزينه هاي موديان در اين بانک ذخيره مي شود و به اطلاعات مالي موديان بصورت آنلاين دسترسي خواهيم داشت. آقاي دکتر طيب نيا با اشاره به بحث استرداد در ماليات بر ارزش افزوده و مشکلات اين بخش و همکاري و همراهي بخش خصوصي خواستار ارائه نظرات و راه حل هاي مفيد در راستاي اصلاح وضعيت اقتصادي شد بتوانيم در راه اعتلاي وضعيت اقتصادي استان حرکت کنيم.