صفحه اصلی / اخبار / در راستاي بررسي اقدامات انجام شده زير پروژه هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ، جلسه اقتصاد مقاومتي دستگاه هاي اجرايي استان اصفهان درمحل سالن جهاداقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي برگزار شد .

در راستاي بررسي اقدامات انجام شده زير پروژه هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ، جلسه اقتصاد مقاومتي دستگاه هاي اجرايي استان اصفهان درمحل سالن جهاداقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي برگزار شد .

در اين جلسه مدير کل امور مالياتي استان با اشاره به تاکيد آقاي  دکتر طيب نيا وزير محترم امور اقتصادي و دارائي وآقاي دکتر تقوي نژاد رئيس کل محترم سازمان امورمالياتي کشور در خصوص لزوم اجراي طرح جامع مالياتي ، پياده سازي نرم افزار يکپارچه مالياتي   its  را از مهمترين برنامه هاي اداره کل امور مالياتي استان اصفهان در تحقق اقتصاد مقاومتي دانستند ايشان با اشاره به پايلوت بودن استان اصفهان دراجراي  طرح جامع مالياتي به تشکيل ادارات  etax  اشاره و توسعه ساختار تشکيلات مالياتي استان مبتني بر منابع مالياتي را به سمت وظيفه اي وسپس برمبناي ريسک موديان مالياتي از برنامه هاي در دست اقدام در راستاي اجراي زير پروژه ابلاغي طرح جامع مالياتي دانستند .

آقاي اميري مديرکل امور مالياتي استان اصفهان تشکيل ادارات  etax  را در منابع مالياتي متعدد داراي اهميت دانستند و با اشاره به جايگاه تشکيل ادارات   etax  در تحول اقتصادي و تحول مالياتي بيان داشتند :  پياده سازي طرح جامع مالياتي در ادارات امور مالياتي استان در حال پيشرفت است و اميدواريم بتوانيم پس از تکميل نرم افزار eris در تمام منابع مالياتي گامي اساسي در راستاي تحقق برنامه هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برداريم .

مدير کل امور مالياتي استان با اشاره به پياده سازي کامل ماليات بر ارزش افزوده در سطح ادارات امور مالياتي ، اجراي کامل ماليات بر ارزش افزوده را يکي ديگر از زيرپروژه هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دانستند . ايشان با اشاره به فراخوان هاي انجام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت موديان مشمول و آموزش پرسنل اشاره نمودند .وبا  با بيان اهداف سازمان امور مالياتي کشور جهت پياده سازي کامل ماليات بر ارزش افزوده  ، افزودند هدف گذاري سازمان امور مالياتي کشور جهت پياده سازي کامل ماليات بر ارزش افزوده  VAT داراي اهميت دانستند وبيان داشتند خوشبختانه در تمام  اقصي نقاط استان فرهنگ سازي لازم در اين راستا به وجود آمده است و بر اساس برنامه هاي عملياتي ابلاغي در کل استان به صورت يکجا در حال اجراست.