صفحه اصلی / اخبار / مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل(بند ج)، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل(بند ج)، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد

با توجه به دستورالعمل صادره از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به ادارات امور مالیاتی اجازه داده شده در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا قسمتی از مودیان موضوع بند ج ماده ۹۵ با نظر اتحادیه های صنفی مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نماید .

مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول این توافق می باشند.

مودیانی که مطابق دستور العمل های صادره در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ،ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند ، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال ۱۳۹۴با اعمال رشد مورد نظر دستورالعمل صادره بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می باشد.

مودیانی که در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروشگاهی (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند. در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه الکترونیکی صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه ۱۳۹۵ از طریق سامانه www.TAX.gov.ir می باشد و مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ، کافی نت های سطح شهر اظهارنامه خود را ارائه نمایند.

شایان ذکر است باتوجه به تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد صاحبان محترم مشاغل از پایان تیرماه به پایان خردادماه ، مودیان محترم مالیاتی (صاحبان مشاغل )حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۴ خود از طریق   سامانه www.tax.gov.ir  اقدام نمایند
درهمین راستا قابل ذکراست مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان  آماده راهنمایی و خدمت رسانی به مودیان محترم مالیاتی در سطح استان میباشد