صفحه اصلی / معرفی مسئولین

معرفی مسئولین

مراد امیری

سمت: مديركل امور مالياتي استان اصفهان
پست الکترونیک:
modir@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • دفتر مدیر کل
 • اداره حراست
 • اداره حقوقی
 • دادستانی انتظامی مالیاتی
 • اداره روابط عمومی

عباس مزیکی

سمت: معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقیقی
پست الکترونیک:
moaven-daramad@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • اداره امور حسابرسی مالیاتی ۲۰۰۱: اصفهان خيابان چهارباغ/ جنب بانک ملی کارگشایی
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۲: اصفهان خيابان چهارباغ/ جنب بانک ملی کارگشایی
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۳: اصفهان خيابان رباط
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۴: اصفهان خيابان رباط
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۵: اصفهان خيابان جي
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۶: اصفهان خيابان جي
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۷: اصفهان خيابان ۲۲بهمن
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۸: اصفهان خيابان چهارباغ/ جنب بانک ملی کارگشایی
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۹: اصفهان خيابان ۲۲بهمن
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۱۷: اصفهان خيابان چهارباغ/ جنب بانک ملی کارگشایی
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۳۱: اصفهان خيابان چهارباغ/ جنب بانک ملی کارگشایی
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۴۰: اصفهان خيابان چهارباغ/ جنب بانک ملی کارگشایی
 • اداره امور حسابرسی مالياتي کوهپایه
 • اداره امور حسابرسی مالياتي هرند
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ورزنه

داود دانشیان

سمت: معاون توسعه مديريت ومنابع
پست الکترونیک:
moaven-d-m@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • ذيحسابي
 • اداره منابع انسانی و رفاه
 • اداره تداركات
 • اداره آموزش
 • واحد برنامه وبودجه

مجید رئوفی

سمت: معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقوقی
پست الکترونیک:
moaven-daramad-ltu@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۱ :خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۲:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۴:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۵:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۶:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۸:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۹:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۰:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۱:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۲:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۳:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۴:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۵:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۶:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۷:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۸:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۳۰:خيابان سپاه

احمد رضا مدبرنیا

سمت: معاون حسابرسی مالياتي شهرستانها
پست الکترونیک:
moaven-daramad-sh@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • اداره امورمالياتي شهرستان نطنز
  • اداره امورمالياتي شهرستان بادرو
 • اداره امورمالياتي شهرستان نايين
  • اداره امورمالياتي شهرستان خور
 • اداره امورمالياتي شهرستان گلپايگان
 • اداره امورمالياتي شهرستان فلاورجان
  • اداره امورمالياتي شهرستان پيربكران
 • اداره امورمالياتي شهرستان فريدن
  • اداره امورمالياتي شهرستان فريدونشهر
  • اداره امورمالياتي شهرستان چادگان
 • اداره امورمالياتي شهرستان شهرضا
  • اداره امورمالياتي شهرستان دهاقان
  • اداره امورمالياتي شهرستان سميرم
 • اداره امورمالياتي شهرستان خميني شهر
  • اداره امورمالياتي بخش درچه
 • اداره امورمالياتي شهرستان آران وبيدگل
  • اداره امورمالياتي بخش ابوزيد آباد
 • اداره امورمالياتي شهرستان اردستان
  • اداره امورمالياتي بخش زواره
 • اداره امورمالياتي شهرستان خوانسار
 • اداره امورمالياتي شهرستان تیران و کرون
 • اداره امورمالياتي شهرستان زرين شهر(لنجان)
  • اداره امورمالياتي فولادشهر
  • اداره امورمالياتي باغبهادران

محمد مهدی زاهدی

سمت: معاون هياتهاي حل اختلاف مالياتي
پست الکترونیک:
haleekhtelaph@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۲ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۳ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۴ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۵ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۶ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۷ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۸ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۹ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۰ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۱ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۲ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۳ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۴ خيابان سپاه
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۵ خيابان سپاه

احمد رضا مدبرنیا

سمت: سرپرست معاونت حسابرسی مالياتي شهرستان كاشان
پست الکترونیک:
kashan@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • ادارات امورمالياتي ۲۰۸۶ شهرستان كاشان
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۸۷ شهرستان كاشان
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۸۸ شهرستان كاشان
 • اداره امورمالياتي قمصر
 • اداره امورمالياتي شهرستان نياسر
 • اداره امورمالياتي بخش برزك

محمد مهدی زاهدی

سمت: سرپرست معاونت حسابرسی مالياتي شهرستان نجف آباد
پست الکترونیک:
najafabad@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • ادارات امورمالياتي ۲۰۷۸ شهرستان نجف آباد
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۷۹ شهرستان نجف آباد
 • اداره امورمالياتي شهرستان مهردشت
 • اداره امورمالياتي شهرستان علویجه

احمد زارع مقدم

سمت: سرپرست معاونت حسابرسی مالياتي شهرستان شاهين شهر
پست الکترونیک:
shahinshahr@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • ادارات امورمالياتي شهرستان شاهين شهر
 • اداره امورمالياتي شهرستان برخوار (دولت آباد )
 • اداره امورمالياتي شهرستان ميمه

محمد مهدی زاهدی

سمت: سرپرست معاونت حسابرسی مالیاتی شهرستان مباركه
پست الکترونیک:
mobarakeh@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

غلامرضا سحرخیزان

سمت: معاون اموراجرايي فن آوري اطلاعات
پست الکترونیک:
it@isf-maliat.ir

زیر مجموعه

زیر مجموعه

 • گروه اموراجرايي نرم افزار
 • گرواه اموراجرايي سخت افزار